หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ห้อง ลานระหว่างอาคาร 3 - 4 8 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ห้อง ลานระหว่างอาคาร 3 - 4 8 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 8 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น. โรงอาหาร(อาคาร 8)
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 8 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น. โรงอาหาร(อาคาร 8)
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 838 8 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น. โรงอาหาร(อาคาร 8)
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 838 8 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น. โรงหาร(อาคาร 8)
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 838 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น. โรงอาหาร(อาคาร 8)
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 838 9 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 08.00 น. โรงอาหาร(อาคาร 8)
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ โรงอาหาร(อาคาร 8) 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น. โรงอาหาร(อาคาร 8)
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น. โรงอาหาร(อาคาร 8)
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 9 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น. โรงหาร(อาคาร 8)
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ลานระหว่างอาคาร 3-4 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ลานระหว่างอาคาร 3-4 9 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Tel. 086-4616139 E-mail : wichakarn_nw @hotmail.comSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]