หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 1-2 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 1-2 9 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น.
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 3-4 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 3-4 9 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น.
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ ลานพระวิษณุกรรม 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ลานพระวิษณุกรรม 9 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น.
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ Shop 1/1-2 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ Shop 1/1-2 9 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น.
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 5-6 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 5-6 9 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น.
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 8 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 8 9 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น.
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 9-10 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 9-10 9 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น.
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 11 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 11 9 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 12.00 น.
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 12 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต้นท์ 12 9 พ.ย. 2558 13.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
19 654 ตอบปัญหาช่าง ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 7 พ.ย. 2558 09.00 น.
-
20 655 ตอบปัญหาช่าง ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 7 พ.ย. 2558 09.00 น.
-
21 652 ช่างเชื่อมโลหะ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 7 พ.ย. 2558 09.00 น.
-
22 653 ช่างเชื่อมโลหะ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 7 พ.ย. 2558 09.00 น.
-
23 656 เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 7 พ.ย. 2558 09.00 น.
-
24 657 เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 7 พ.ย. 2558 09.00 น.
-
25 658 เขียนแบบ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 7 พ.ย. 2558 09.00 น.
-
26 659 เขียนแบบ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 7 พ.ย. 2558 09.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Tel. 086-4616139 E-mail : wichakarn_nw @hotmail.comSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]