หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม สนามโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 8 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม สนามโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 9 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 8 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ห้องสมุด 8 พ.ย. 2558 09.00 น. รายงานตัว 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Tel. 086-4616139 E-mail : wichakarn_nw @hotmail.comSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]