หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนทุ่งช้าง 35 93 62
2 004 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 69 177 108
3 006 โรงเรียนบ่อเกลือ 56 127 85
4 007 โรงเรียนปัว 58 134 85
5 008 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 31 53 38
6 009 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 48 103 74
7 010 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 19 68 26
8 019 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 21 41 28
9 020 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 35 65 49
10 021 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 19 37 28
11 001 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 54 131 84
12 012 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 27 64 37
13 011 โรงเรียนเมืองแงง 31 62 36
14 003 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 26 45 32
15 014 โรงเรียนวัดนิโคธาราม 0 0 0
16 013 โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา 0 0 0
17 015 โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม 0 0 0
18 016 โรงเรียนวัดปรางค์ 0 0 0
19 017 โรงเรียนวัดภูเก็ต 0 0 0
20 018 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา 0 0 0
21 002 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา 0 0 0
รวม 529 1200 772
1972

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]