หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 69 49 79.03% 11 17.74% 2 3.23% 0 0% 62
2 โรงเรียนปัว 58 43 82.69% 7 13.46% 2 3.85% 0 0% 52
3 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 54 39 73.58% 13 24.53% 1 1.89% 0 0% 53
4 โรงเรียนบ่อเกลือ 56 27 55.1% 17 34.69% 3 6.12% 2 4.08% 49
5 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 48 27 61.36% 11 25% 6 13.64% 0 0% 44
6 โรงเรียนทุ่งช้าง 35 27 79.41% 6 17.65% 1 2.94% 0 0% 34
7 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 35 17 58.62% 11 37.93% 1 3.45% 0 0% 29
8 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 26 16 69.57% 7 30.43% 0 0% 0 0% 23
9 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 27 16 66.67% 6 25% 2 8.33% 0 0% 24
10 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 31 14 51.85% 11 40.74% 2 7.41% 0 0% 27
11 โรงเรียนเมืองแงง 31 11 47.83% 10 43.48% 1 4.35% 1 4.35% 23
12 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 19 9 47.37% 8 42.11% 1 5.26% 1 5.26% 19
13 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 19 9 50% 8 44.44% 1 5.56% 0 0% 18
14 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 21 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]