หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนปัว
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   24 ต.ค. 2558   25 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง หอประชุมอนุสรณ์ 6 ปี 24 ต.ค. 2558 09.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง หอประชุมอนุสรณ์ 6 ปี 24 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคาร5 ห้อง ประชุม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปัว 24 ต.ค. 2558 09.00-เป็นต้นไป
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคาร5 ห้อง ประชุม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปัว 24 ต.ค. 2558 09.00-เป็นต้นไป
3 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคาร5 ห้อง ประชุม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปัว 24 ต.ค. 2558 09.00-เป็นต้นไป
4 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคาร5 ห้อง ประชุม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปัว 24 ต.ค. 2558 09.00-เป็นต้นไป
5 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคาร5 ห้อง ประชุม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปัว 24 ต.ค. 2558 09.00-เป็นต้นไป
6 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคาร5 ห้อง ประชุม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปัว 24 ต.ค. 2558 09.00-เป็นต้นไป
7 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคาร5 ห้อง ประชุม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปัว 24 ต.ค. 2558 09.00-เป็นต้นไป
8 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคาร5 ห้อง ประชุม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปัว 24 ต.ค. 2558 09.00-เป็นต้นไป
9 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคาร5 ห้อง ประชุม สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปัว 24 ต.ค. 2558 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ห้อง สนามฟุตบอล 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ห้อง สนามฟุตบอล 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 24 ต.ค. 2558 09.00-16.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 24 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 24 ต.ค. 2558
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 24 ต.ค. 2558
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 24 ต.ค. 2558
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 24 ต.ค. 2558
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 24 ต.ค. 2558
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 24 ต.ค. 2558
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 24 ต.ค. 2558
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 24 ต.ค. 2558
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 24 ต.ค. 2558
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 24 ต.ค. 2558
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 24 ต.ค. 2558
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ด้านห้องศูนย์ Eric 24 ต.ค. 2558
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ด้านห้องศูนย์ Eric 24 ต.ค. 2558
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 24 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องศูนย์ Eric 24 ต.ค. 2558 09.00-15.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องศูนย์ Eric 24 ต.ค. 2558 09.00-15.00
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ด้านห้องศูนย์ Eric 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ด้านห้องศูนย์ Eric 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคาร 4 ห้อง 411 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคาร 4 ห้อง ปฏิบัติการคณิตฯ 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว ห้องเรียนไฟฟ้า 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว ห้องเรียนไฟฟ้า 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว โรงฝึกงานเกษตร 24 ต.ค. 2558 9.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว โรงฝึกงานเกษตร 24 ต.ค. 2558 9.00-11.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว ลานหน้าโรงฝึกงานเกษตร 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว ลานหน้าโรงฝึกงานเกษตร 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว ลานหน้าโรงฝึกงานเกษตร 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว ลานหน้าโรงฝึกงานเกษตร 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว ลานหน้าโรงฝึกงานเกษตร 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว ลานหน้าโรงฝึกงานเกษตร 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคาร 4 ห้อง 412 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคาร 4 ห้อง 412 24 ต.ค. 2558 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคาร4 ห้อง 431 24 ต.ค. 2558 09.00-16.00
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว อาคาร4 ห้อง 431 24 ต.ค. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคาร4 ห้อง 423 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคาร4 ห้อง 423 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว อาคาร4 ห้อง 423 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว ห้องดนตรี 24 ต.ค. 2558 09.00-10.30
5 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียน ปัว ห้องดนตรี 24 ต.ค. 2558 09.00-10.30
6 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว ห้องดนตรี 24 ต.ค. 2558 09.00-10.30
7 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียน ปัว ห้องดนตรี 24 ต.ค. 2558 09.00-10.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียน ปัว ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียน ปัว ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]