หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 42 100 70
2 003 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 9 17 15
3 007 โรงเรียนนาน้อย 49 109 67
4 008 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 40 68 53
5 005 โรงเรียนน่านนคร 32 46 30
6 006 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 14 29 23
7 009 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 18 41 27
8 010 โรงเรียนบ้านหลวง 31 53 38
9 013 โรงเรียนยาบหัวนา 4 7 4
10 021 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 6 11 6
11 015 โรงเรียนศรีนครน่าน 11 25 13
12 016 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 63 192 98
13 017 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 68 170 102
14 018 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 27 85 41
15 019 โรงเรียนสา 67 186 101
16 020 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 16 30 25
17 011 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 24 71 46
18 012 โรงเรียนแม่จริม 27 54 44
19 004 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 33 90 43
20 001 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 24 55 36
21 014 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 28 89 52
รวม 633 1528 934
2462

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูธวัช พรมี โรงเรียนนาน้อย สพม.37
โทร: 085-7066925 Facebook: Tawat Pornmee Line: nooytawat
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]