หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 68 60 89.55% 7 10.45% 0 0% 0 0% 67
2 โรงเรียนสา 67 56 84.85% 6 9.09% 4 6.06% 0 0% 66
3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 63 51 82.26% 6 9.68% 5 8.06% 0 0% 62
4 โรงเรียนนาน้อย 49 36 73.47% 12 24.49% 1 2.04% 0 0% 49
5 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 42 23 65.71% 6 17.14% 6 17.14% 0 0% 35
6 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 40 21 52.5% 15 37.5% 4 10% 0 0% 40
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 28 21 75% 6 21.43% 1 3.57% 0 0% 28
8 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 33 20 60.61% 8 24.24% 5 15.15% 0 0% 33
9 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 27 19 76% 6 24% 0 0% 0 0% 25
10 โรงเรียนบ้านหลวง 31 17 58.62% 10 34.48% 2 6.9% 0 0% 29
11 โรงเรียนน่านนคร 32 16 69.57% 6 26.09% 1 4.35% 0 0% 23
12 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 24 15 65.22% 5 21.74% 3 13.04% 0 0% 23
13 โรงเรียนแม่จริม 27 13 48.15% 9 33.33% 5 18.52% 0 0% 27
14 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 24 12 52.17% 7 30.43% 4 17.39% 0 0% 23
15 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 18 10 58.82% 6 35.29% 1 5.88% 0 0% 17
16 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 16 7 50% 7 50% 0 0% 0 0% 14
17 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 14 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
18 โรงเรียนศรีนครน่าน 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
19 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 9 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 9
20 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
21 โรงเรียนยาบหัวนา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูธวัช พรมี โรงเรียนนาน้อย สพม.37
โทร: 085-7066925 Facebook: Tawat Pornmee Line: nooytawat
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]