หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 (ห้อง ม.6/10) 12 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.00-16.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 (ห้อง ม.6/10) 12 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
08.00-16.00
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง TO Be Number 1 12 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
08.00-16.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง พิพิธภัณฑ์ 12 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 19
08.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูธวัช พรมี โรงเรียนนาน้อย สพม.37
โทร: 085-7066925 Facebook: Tawat Pornmee Line: nooytawat
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]