หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้นท์ 16-17 หน้าอาคารอุตสาหกรรม ห้อง เต้นท์ 16-17 หน้าอาคารอุตสาหกรรม 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้นท์ 16-17 หน้าอาคารอุตสาหกรรม ห้อง เต้นท์ 16-17 หน้าอาคารอุตสาหกรรม 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้น 1-2 หน้าอาคาร4 ห้อง เต้น 1-2 หน้าอาคาร 4 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้นท์ 3-5 หน้าอาคาร 4 ห้อง เต้นท์ 3-5 หน้าอาคาร 4 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 12 ก.ย. 2558
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 12 ก.ย. 2558
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้นท์ 5-7 หน้าอาคาร 4 ห้อง เต้นท์ 5-7 หน้าอาคาร 4 12 ก.ย. 2558 09.00-11.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้นท์ 7-9 หน้าอาคาร 4 ห้อง เต้นท์ 7-9 หน้าอาคาร 4 12 ก.ย. 2558 09.00-11.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้นท์ 12-13 หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์ 12-13 หน้าอาคาร 1 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้นท์ 12-13 หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์ 12-13 หน้าอาคาร 1 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้นท์ 13-14 หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์ 13-14 หน้าอาคาร 1 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้นท์ 13-14 หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์ 13-14 หน้าอาคาร 1 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้นท์ 14-15 หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์ 14-15 หน้าอาคาร 1 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้นท์ 14-15 หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์ 14-15 หน้าอาคาร 1 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้นท์ 9-11 หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์ 9-11 หน้าอาคาร 1 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เต้นท์ 9-11 หน้าอาคาร 1 ห้อง เต้นท์ 9-11 หน้าอาคาร 1 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูธวัช พรมี โรงเรียนนาน้อย สพม.37
โทร: 085-7066925 Facebook: Tawat Pornmee Line: nooytawat
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]