เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 ก.ย. 2558
13 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขณะนี้ Admin เขต ได้ทำการโอนข้อมูล
ไปยังระดับภาคแล้ว หากมีความประสงค์
จะแก้ไขข้อมูลใดๆ ติดต่อ Admin ภาค

อ.ยุทธนา  อยู่ป้อม 084-9909568

 
 


ในกรณีที่ต้องการแก้ไข
(ชื่อเกียรติบัตรผิด คะแนนผิด)
ให้ติดต่อศูนย์กลุ่มสาระ ดังนี้


ศูนย์ฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -> สันติสุข โทร. 081-3865580
ศูนย์ฯ ศิลป ดนตรี นาฏศิลป์ -> ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โทร. 089-5180230
ศูนย์ฯ สังคมศึกษาฯ -> ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โทร. 081-8831032
ศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ -> นาน้อย โทร. 089-6601840
ศูนย์ฯ ภาษาไทย -> นาน้อย โทร. 091-8512363
ศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี -> สา โทร. 087-1754322

*** Admin เขต จะดำเนินการโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค ในวันที่ 30 กันยายน 2558 จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว เพราะหากโอนข้อมูลขึ้นสู่ระดับภาคแล้ว การแก้ไขต่างๆ Admin เขต จะไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องให้ Admin ภาค  ดำเนินการ

 
 

การกรอกคะแนน
1. ถ้าไม่มาเข้าร่วมแข่งขัน ให้กรอก   -1 (ไม่ได้เกียรติบัตร)
2. ถ้ามาเข้าร่วมแต่ไม่ได้คะแนน ให้กรอก 0 (ได้เกียรติบัตรเข้าร่วม)
3. หากต้องการยกเลิกผลการแข่งขัน คณะกรรมการติดต่อที่ Admin 085-7066925

 
 

12-13 กันยายน 2558
แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

 
 

9-11 กันยายน 58
- ปิดระบบแก้ไขเปลี่ยนตัวทั้งระดับโรงเรียนและศูนย์
- โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน+ครู
- ศูนย์ดำเนินการพิมพ์เอกสารต่างๆ

 
 

ประกาศจากศูนย์ประสานงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
แข่งขันวันที่ 12 กันยายน 2558
เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

ณ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
อาคารวิไลลักษณ์ (อาคารอเนกประสงค์)

 
 

1 - 8 กันยายน 2558
โรงเรียนสามารถแก้ไขรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

* จะแก้ไขชื่อหรือเปลี่ยนตัว ก็เลือก "แก้ไข" *
รายการใดแก้ไขแล้วรายชื่อไม่ update ให้ติดต่อศูนย์กลุ่มสาระ
เนื่องจากการแก้ไขทุกครั้งกลุ่มสาระต้องทำการอนุมัติ จึงจะมีผล

รายการที่แข่งขัน 1 คน โรงเรียนไม่สามารถเปลี่ยนตัวนักเรียนได้
แต่หากต้องการเปลี่ยนตัวให้ติดต่อศูนย์กลุ่มสาระ ดังนี้

ศูนย์ฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -> สันติสุข โทร. 081-3865580
ศูนย์ฯ ศิลป ดนตรี นาฏศิลป์ -> ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โทร. 089-5180230
ศูนย์ฯ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม -> ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โทร. 081-8831032
ศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ -> นาน้อย โทร. 089-6601840
ศูนย์ฯ ภาษาไทย -> นาน้อย โทร. 091-8512363
ศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี -> สา โทร. 087-1754322

ศูนย์กลุ่มสาระทุกศูนย์ สามารถดำเนินการกรอกรายชื่อกรรมการ และจัดสถานที่แข่งขัน
และอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของโรงเรียน ได้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2558
 
 

ประกาศแจ้งไปยังศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้แต่ละศูนย์เพิ่มข้อมูลในคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
2. คณะกรรมการกลาง (จัดการแข่งขัน)
3. คณะกรรมการปฏิคมและสวัสดิการ
4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

 
 

ปิดระบบลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน
31 ส.ค. 58 เวลา 24.00 น.

 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 1 - 8 กันยายน 2558
ปิดระบบแก้ไขนักเรียน/ครู => 9 กันยายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 12 - 13 กันยายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 14 กันยายน 2558 (บางรายการอาจประกาศหลังจากจบการแข่งขัน)
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 20 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  17 - 19 ธันวาคม 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 21
จำนวนทีม 633
จำนวนนักเรียน 1,528
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 934
จำนวนกรรมการ 395
ครู+นักเรียน 2,462
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,857
ประกาศผลแล้ว 119/134 (88.81%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 42
เมื่อวาน 43
สัปดาห์นี้ 267
สัปดาห์ที่แล้ว 473
เดือนนี้ 1,279
เดือนที่แล้ว 2,436
ปีนี้ 13,626
ทั้งหมด 97,899