หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 24 57 39
2 005 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 37 84 61
3 001 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 24 54 36
4 002 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 17 39 31
5 003 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 40 95 68
6 004 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 34 61 50
รวม 176 390 285
675

ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]