หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ห้องเคมี 24 ก.ย. 2558 09.00-10.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ห้องเคมี 24 ก.ย. 2558 10.30-12.00
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง พระพุทธ 24 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง พระพุทธ 24 ก.ย. 2558 13.00-15.00
-


ติดต่อผู้ประสานงาน สุจาริณี ศรีสุวรรณ์ 084-6160397
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 053-618106 นายจิรันดร เองศิลป์ 09-46080899
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]