สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ขุนยวมวิทยา 25 8 3 36 34 4 1 0 39
2 ห้องสอนศึกษา 22 15 8 45 37 6 1 2 44
3 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 8 9 7 24 19 8 0 2 27
4 ราชประชานุเคราะห์ 34 8 0 1 9 11 3 0 0 14
5 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 5 15 13 33 26 12 0 0 38
6 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 5 6 4 15 13 9 0 0 22
7 ปายวิทยาคาร 5 3 2 10 9 3 0 0 12
8 ราชประชานุเคราะห์ 22 2 1 1 4 3 3 2 1 8
รวม 80 57 39 176 152 48 4 5 204