หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 42 91 52
2 003 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 40 81 59
3 004 โรงเรียนปายวิทยาคาร 12 46 23
4 008 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 53 137 68
5 002 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 22 57 33
6 005 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 9 18 17
7 006 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 17 38 19
8 007 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 30 88 40
รวม 225 556 311
867

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]