หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 53 37 80.43% 6 13.04% 1 2.17% 2 4.35% 46
2 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 42 34 87.18% 4 10.26% 1 2.56% 0 0% 39
3 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 40 26 68.42% 12 31.58% 0 0% 0 0% 38
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 30 19 65.52% 8 27.59% 0 0% 2 6.9% 29
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 22 13 59.09% 9 40.91% 0 0% 0 0% 22
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 17 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
7 โรงเรียนปายวิทยาคาร 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]