หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นางสาวศรีสุดา เขตทองมาก 19.311259, 97.966151 0871908398
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายนพดล อริยา 19.295432, 97.962608 0904735658

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]