หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 71 225 107
2 003 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 31 55 42
3 004 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 44 85 53
4 007 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 51 132 86
5 008 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 35 74 41
6 009 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 37 66 53
7 010 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 26 69 36
8 011 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 14 30 21
9 012 โรงเรียนป่าซาง 34 87 54
10 013 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 17 41 24
11 015 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบ้านโฮ่งหลวง 0 0 0
12 016 โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งหัวช้าง 0 0 0
13 018 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 14 21 17
14 017 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 0 0 0
15 019 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 0 0 0
16 024 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 47 157 90
17 026 โรงเรียนวชิรป่าซาง 54 120 74
18 028 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 58 165 78
19 029 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 32 51 35
20 027 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 55 116 87
21 022 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 31 57 41
22 023 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 19 31 19
23 005 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 5 10 7
24 006 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 0 0 0
25 014 โรงเรียนพรหมจักร 0 0 0
26 020 โรงเรียนมงคลวิทยา 16 37 24
27 002 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 19 37 19
28 021 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 13 22 20
29 025 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 11 21 13
30 030 โรงเรียนโสภณวิทยา วัดบ้านแจ่ม 6 16 10
รวม 740 1725 1051
2776

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871756675 smuttharin@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]