หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 71 59 86.76% 8 11.76% 1 1.47% 0 0% 68
2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 55 45 90% 4 8% 1 2% 0 0% 50
3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 58 41 74.55% 13 23.64% 0 0% 1 1.82% 55
4 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 51 34 69.39% 14 28.57% 1 2.04% 0 0% 49
5 โรงเรียนวชิรป่าซาง 54 30 66.67% 13 28.89% 2 4.44% 0 0% 45
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 47 29 72.5% 10 25% 1 2.5% 0 0% 40
7 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 44 28 66.67% 12 28.57% 1 2.38% 1 2.38% 42
8 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 31 20 71.43% 5 17.86% 3 10.71% 0 0% 28
9 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 35 19 59.38% 11 34.38% 1 3.13% 1 3.13% 32
10 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 26 19 82.61% 4 17.39% 0 0% 0 0% 23
11 โรงเรียนป่าซาง 34 18 60% 11 36.67% 1 3.33% 0 0% 30
12 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 37 16 50% 13 40.63% 2 6.25% 1 3.13% 32
13 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 31 16 55.17% 13 44.83% 0 0% 0 0% 29
14 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 32 16 51.61% 10 32.26% 5 16.13% 0 0% 31
15 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 19 9 50% 8 44.44% 1 5.56% 0 0% 18
16 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 17 8 50% 8 50% 0 0% 0 0% 16
17 โรงเรียนมงคลวิทยา 16 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 14 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 14 4 30.77% 9 69.23% 0 0% 0 0% 13
20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 19 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 12
21 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 13 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
22 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 11 2 18.18% 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 11
23 โรงเรียนโสภณวิทยา วัดบ้านแจ่ม 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
24 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871756675 smuttharin@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]