หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 38 89 52
2 003 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 32 83 40
3 008 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 41 109 66
4 005 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 29 62 29
5 006 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 37 76 56
6 001 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 71 191 107
7 004 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 18 48 34
8 007 โรงเรียนแม่สุกศึกษา 0 0 0
รวม 266 658 384
1042

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย email: cws_school09@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]