หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 71 66 94.29% 3 4.29% 0 0% 1 1.43% 70
2 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 41 31 77.5% 8 20% 1 2.5% 0 0% 40
3 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 38 29 87.88% 4 12.12% 0 0% 0 0% 33
4 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 37 22 66.67% 8 24.24% 2 6.06% 1 3.03% 33
5 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 32 22 81.48% 5 18.52% 0 0% 0 0% 27
6 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 29 21 84% 4 16% 0 0% 0 0% 25
7 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 18 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย email: cws_school09@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]