เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 พ.ย. 2558
11 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง : ระดับภาคเหนือ 
 
การเปลี่ยนตัว  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล การเพิ่ม  ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ณ วันแข่งขัน
     โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนตัว  เปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล การเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนนั้น
ให้ยึดแนวปฏิบัติ ตามเอกสารแนบนี้
ดาวน์โหลด  - ประกาศ  ,  เอกสารสำหรับ สพม.
 
 
ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
เข้าไปเช็คข้อมูลข่าวสารในระดับภาคเหนือด้วย
เนื่องจากในระดับภาคได้มีการประกาศข่าวสารอยู่ตลอดเวลา
ทั้งในส่วนของหัวข้อการแข่งขัน สถานที่ และกำหนดการส่งโครงงานต่างๆ
เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง

 
 
ประชาสัมพันธ์ : 
ขณะนี้ข้อมูลการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
แอดมินจะทำการแจ้งการโอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่ไปยังระดับภาค

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
สำหรับการแก้ไขข้อมูลของโรงเรียนใดที่เป็นต้วแทนในการแข่งขันระดับภาค
ต้องทำการติดต่อขอแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวด้วยตนเองที่ส่วนกลางของภาคเท่านั้น
 
 

*********************
สามารถพิมพ์เกียรติบัตรทั้งในส่วนของ
กรรมการ ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูล : 16/11/58
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับผิดชอบในการประสานงานข้อมูลของโรงเรียน
ตรวจสอบข้อมูลชื่อ-สกุล นักเรียน และครูผู้ควบคุม
หากรายชื่อผิดให้ทำการตรวจสอบและแก้ไข
โดยแจ้งมายังฝ่ายลงทะเบียนข้อมูล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

อีเมล : cws_school09@hotmail.com หรือ thanasitsr@gmail.com
ภายในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
เพื่อทำการส่งโอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่ต่อไป
และเพื่อเป็นการตรวจสอบก่อนการปริ้นเกียรติบัตร

ข้อมูลวันที่ 11/11/2558
 
 
 
 
ประกาศกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปางกลุ่มที่ 4 :  พญาวัง
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
 ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด
 
Update : 6/11/2558
 
 
โรงเรียนใดที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม
สามารถดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารเปลี่ยนตัวเพื่อนำมาแจ้งข้อมูลในวันแข่งขันได้

คลิกดาวน์โหลด
หมายเหตุ **สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ควบคุมได้
แต่ไม่สามารถเพิ่มรายการแข่งขันได้
** ให้นำบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตัวตนมายืนยัน
ในการเข้าแข่งขันด้วย

.......................................................
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 632 
- Windows 7 32bit, Monitor 17", Ram 2 GB., Office 2007
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 633 
- Windows xp, Monitor 17", Ram 1 GB., Office 2007
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 634 
- Windows 7 32bit, Monitor 16", Ram 2 GB., Office 2010
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 635 
- Windows 7 32bit, Monitor 17", Ram 2 GB., Office 2007
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 636
- Windows 7 32bit, Monitor 18.5", Ram 2 GB., Office 2007

ปล. ให้แต่ละโรงเรียนเตรียม หูฟัง ไมโครโฟน, CD/DVD External
เพื่อใช้ในการอัดเสียง ลงโปรแกรมในวันแข่งขัน

**************************
กิจกรรมการแข่งขัน : การสร้างเว็บเพจ Web Editor, Text Editor, CMS, การตัดต่อภาพยนตร์,
การสร้างงานแอนิเมชัน (2D), E-book, เกมสร้างสรรค์

หัวข้อหลักการแข่งขัน : อาเซียน, ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

กิจกรรมการแข่งขัน : ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
หัวข้อหลักการแข่งขัน : ห้อง, ชุดรับแขก, ชั้นวางทีวี

 
 
Update : 6/11/2558
 
 
การประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือค่ายพญาวัง
ประจำปีการศึกษา 2558

วันที 29 กันยายน 2558 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
 

 .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  

ลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 25 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 5-9 ตุลาคม 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 9 ตุลาคม 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 10-11 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน 
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 8
จำนวนทีม 266
จำนวนนักเรียน 658
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 384
จำนวนกรรมการ 345
ครู+นักเรียน 1,042
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,387
ประกาศผลแล้ว 90/135 (66.67%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 7
เมื่อวาน 17
สัปดาห์นี้ 61
สัปดาห์ที่แล้ว 102
เดือนนี้ 266
เดือนที่แล้ว 480
ปีนี้ 2,479
ทั้งหมด 37,598