หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา 0 0 0
2 005 โรงเรียนทิปละปริยัติศึกษา 0 0 0
3 013 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ 15 28 23
4 014 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 8 51 9
5 015 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 49 143 69
6 016 โรงเรียนสุนทรศึกษา 17 39 30
7 019 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 10 20 12
8 001 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 16 35 26
9 002 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 26 83 42
10 004 โรงเรียนเถินวิทยา 62 132 94
11 006 โรงเรียนเพ็ญจิตพงษ์ 0 0 0
12 012 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 32 61 42
13 017 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 34 78 50
14 007 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 33 84 55
15 008 โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา 0 0 0
16 009 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 28 78 33
17 010 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 33 47 39
18 011 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 36 71 55
19 018 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 45 87 57
รวม 444 1037 636
1673

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]