หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเถินวิทยา 62 47 78.33% 8 13.33% 4 6.67% 1 1.67% 60
2 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 49 30 71.43% 7 16.67% 5 11.9% 0 0% 42
3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 34 28 87.5% 3 9.38% 0 0% 1 3.13% 32
4 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 32 19 59.38% 9 28.13% 3 9.38% 1 3.13% 32
5 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 45 15 44.12% 13 38.24% 6 17.65% 0 0% 34
6 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 36 15 45.45% 11 33.33% 5 15.15% 2 6.06% 33
7 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 33 14 46.67% 12 40% 3 10% 1 3.33% 30
8 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 28 12 44.44% 8 29.63% 5 18.52% 2 7.41% 27
9 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 26 11 45.83% 11 45.83% 2 8.33% 0 0% 24
10 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 33 10 43.48% 8 34.78% 5 21.74% 0 0% 23
11 โรงเรียนสุนทรศึกษา 17 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
12 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
13 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 16 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ 15 3 20% 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 8 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]