หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 6 พ.ย. 2558 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00น.
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องอาเซียนศึกษา 6 พ.ย. 2558 09.00-15.00
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสวนพฤกษศาสตร์ 6 พ.ย. 2558 09.00-15.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเถินวิทยา อาคารสวนพฤษศาสตร์ 6 พ.ย. 2558 09.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]