ประกาศ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการแข่งขันทักษะ ลำปางเขต 1
       บัดนี้  ได้โอนข้อมูลสู่การแข่งขันระดับภาคเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ขอให้ติดต่อโดยตรงกับผู้ดูแลระบบระดับภาค โดยดูรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์  www.north65.sillapa.net
 
วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:18 น.