หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 9 16 11
2 008 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 52 111 78
3 009 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 8 19 9
4 010 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 18 43 33
5 011 โรงเรียนประชาราชวิทยา 16 35 31
6 021 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 43 85 63
7 030 โรงเรียนสบจางวิทยา 17 36 20
8 034 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 20 61 35
9 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 26 72 34
10 018 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 14 18 16
11 028 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 15 40 27
12 033 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 29 41 39
13 020 โรงเรียนแม่สันวิทยา 11 34 14
14 019 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 21 37 22
15 013 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 19 30 20
16 004 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 12 19 14
17 012 โรงเรียนประชาวิทย์ 2 2 2
18 014 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 10 18 12
19 015 โรงเรียนพินิจวิทยา 8 11 8
20 016 โรงเรียนมัธยมวิทยา 34 75 52
21 017 โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 3 7 3
22 023 โรงเรียนลำปางพาณิชยการ 0 0 0
23 024 โรงเรียนลำปางวิทยา 0 0 0
24 022 โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี 0 0 0
25 025 โรงเรียนวิชชานารี 10 18 10
26 026 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) 3 7 3
27 027 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 0 0 0
28 031 โรงเรียนสมฤทัยวิทยา 0 0 0
29 032 โรงเรียนสุนทรศึกษา 0 0 0
30 035 โรงเรียนอรุโณทัย 17 26 17
31 036 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 31 119 34
32 002 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 16 34 16
33 003 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา 2 2 0
34 006 โรงเรียนไตรภพวิทยา 5 17 5
35 007 โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย) 0 0 0
36 029 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 33 60 41
รวม 504 1093 669
1762

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูยมนา สุขหอม โทร. 084-6166078 Email : yomanaBW@gmail.com โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]