หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 52 42 80.77% 5 9.62% 1 1.92% 4 7.69% 52
2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 43 38 88.37% 4 9.3% 1 2.33% 0 0% 43
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 33 24 72.73% 7 21.21% 2 6.06% 0 0% 33
4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 31 22 70.97% 3 9.68% 1 3.23% 5 16.13% 31
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 26 21 80.77% 3 11.54% 1 3.85% 1 3.85% 26
6 โรงเรียนมัธยมวิทยา 34 20 58.82% 11 32.35% 0 0% 3 8.82% 34
7 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 20 16 80% 4 20% 0 0% 0 0% 20
8 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 29 15 51.72% 7 24.14% 6 20.69% 1 3.45% 29
9 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 21 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
10 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 18 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
11 โรงเรียนประชาราชวิทยา 16 14 87.5% 1 6.25% 1 6.25% 0 0% 16
12 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
13 โรงเรียนอรุโณทัย 17 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 3 17.65% 17
14 โรงเรียนแม่สันวิทยา 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
15 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
16 โรงเรียนสบจางวิทยา 17 8 47.06% 8 47.06% 1 5.88% 0 0% 17
17 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 19 8 42.11% 7 36.84% 4 21.05% 0 0% 19
18 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 16 8 50% 7 43.75% 0 0% 1 6.25% 16
19 โรงเรียนวิชชานารี 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
21 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
22 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 14 5 35.71% 8 57.14% 1 7.14% 0 0% 14
23 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
24 โรงเรียนพินิจวิทยา 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
25 โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
27 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนไตรภพวิทยา 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
29 โรงเรียนประชาวิทย์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูยมนา สุขหอม โทร. 084-6166078 Email : yomanaBW@gmail.com โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]