หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ลำปาง เขต 1 ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 หอประชุมเอนกประสงค์โซนA 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 หอประชุมเอนกประสงค์โซนB 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 หอประชุุมเอนกประสงค์โซนc 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 หอประชุมเอนกประสงค์โซนD 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 หอประชุมพัฒนวิทย์ โซนC 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 หอประชุมพัฒนวิทย์ โซนD 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 หอประชุมพัฒนวิทย์ โซนA 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 หอประชุมพัฒนวิทย์ โซนB 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เต้นท์ 1-3 17 พ.ย. 2558 09.00-11.00 น.
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 เต้นท์ 4 - 6 17 พ.ย. 2558 09.00-11.00 น.
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 เต้นท์ 7 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 เต้นท์ 8-9 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 เต้นท์ 11-12 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 เต้นท์ 13-14 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 เต้นท์ 15-16 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 เต้นท์ 17-18 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เต้นท์ 19 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 เต้น์ 20 17 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูยมนา สุขหอม โทร. 084-6166078 Email : yomanaBW@gmail.com โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]