ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการจัดการแข่งขันฯ สพม.
1. นายยุทธนา อยู่ป้อม รร.พิษณุโลกพิทยาคม โทร. 08-4990-9568
2. ว่าที่ร.ต.ประสบโชค โพธิ์ทอง รร.วังทองพิทยาคม โทร. 08-1888-8161
3. นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม รร.นครไทย โทร. 09-1152-9296
4. นายชัยดำรงค์ เสือหัน รร.อุตรดิตถ์ดรุณี โทร. -
5.นายวสันต์ บุญประกอบ รร.น้ำปาดชนูปถัมภ์ โทร. 08-7186-1903

 
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13:50 น.