สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 24 6 5 35 42 2 1 1 45
2 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 15 6 5 26 27 5 0 1 32
3 พรานกระต่ายพิทยาคม 13 10 6 29 38 2 0 0 40
4 ปางศิลาทองศึกษา 10 7 4 21 22 1 2 0 25
5 ปางมะค่าวิทยาคม 9 2 1 12 15 5 1 0 21
6 ทุ่งทรายวิทยา 8 7 7 22 26 7 1 0 34
7 วัชรวิทยา 8 7 6 21 33 7 1 0 41
8 คลองลานวิทยา 7 12 6 25 29 5 1 0 35
9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 7 4 2 13 16 0 0 0 16
10 อนุบาลมิ่งขวัญ 6 3 4 13 14 4 0 0 18
11 ลานกระบือวิทยา 6 3 3 12 18 3 1 0 22
12 สลกบาตรวิทยา 6 2 3 11 14 6 0 0 20
13 พิไกรวิทยา 5 6 5 16 24 1 0 0 25
14 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 5 5 4 14 28 7 1 0 36
15 วชิรปราการวิทยาคม 5 4 11 20 35 6 2 0 43
16 วังไทรวิทยาคม 5 1 1 7 9 3 0 0 12
17 ระหานวิทยา 5 1 1 7 7 3 1 0 11
18 คณฑีพิทยาคม 5 0 2 7 16 1 0 0 17
19 วังแขมวิทยาคม 5 0 1 6 8 1 1 0 10
20 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 4 6 7 17 22 9 1 0 32
21 เรืองวิทย์พิทยาคม 4 3 2 9 12 2 0 1 14
22 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 4 1 2 7 15 4 0 0 19
23 ขาณุวิทยา 3 6 4 13 21 5 0 1 26
24 หนองกองพิทยาคม 3 4 5 12 16 7 3 2 26
25 สักงามวิทยา 3 4 1 8 13 2 1 0 16
26 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 3 2 3 8 16 4 2 0 22
27 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 2 8 4 14 29 4 3 1 36
28 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 2 5 2 9 14 5 0 0 19
29 ไทรงามพิทยาคม 2 4 2 8 13 1 0 0 14
30 โค้งไผ่วิทยา 2 3 1 6 5 5 1 0 11
31 ชากังราววิทยา 2 0 1 3 13 1 0 0 14
32 นาบ่อคำวิทยาคม 1 6 0 7 14 7 1 1 22
33 โกสัมพีวิทยา 1 5 2 8 14 2 0 1 16
34 นครไตรตรึงษ์ 1 1 1 3 6 2 0 0 8
35 บ่อแก้ววิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
36 ดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 191 144 115 450 646 129 25 9 800