สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 42 2 1 1 45
2 พรานกระต่ายพิทยาคม 38 2 0 0 40
3 วชิรปราการวิทยาคม 35 6 2 0 43
4 วัชรวิทยา 33 7 1 0 41
5 คลองลานวิทยา 29 5 1 0 35
6 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 29 4 3 1 36
7 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 28 7 1 0 36
8 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 27 5 0 1 32
9 ทุ่งทรายวิทยา 26 7 1 0 34
10 พิไกรวิทยา 24 1 0 0 25
11 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 22 9 1 0 32
12 ปางศิลาทองศึกษา 22 1 2 0 25
13 ขาณุวิทยา 21 5 0 1 26
14 ลานกระบือวิทยา 18 3 1 0 22
15 หนองกองพิทยาคม 16 7 3 2 26
16 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 16 4 2 0 22
17 คณฑีพิทยาคม 16 1 0 0 17
18 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 16 0 0 0 16
19 ปางมะค่าวิทยาคม 15 5 1 0 21
20 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 15 4 0 0 19
21 นาบ่อคำวิทยาคม 14 7 1 1 22
22 สลกบาตรวิทยา 14 6 0 0 20
23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 14 5 0 0 19
24 อนุบาลมิ่งขวัญ 14 4 0 0 18
25 โกสัมพีวิทยา 14 2 0 1 16
26 สักงามวิทยา 13 2 1 0 16
27 ไทรงามพิทยาคม 13 1 0 0 14
28 ชากังราววิทยา 13 1 0 0 14
29 เรืองวิทย์พิทยาคม 12 2 0 1 14
30 วังไทรวิทยาคม 9 3 0 0 12
31 วังแขมวิทยาคม 8 1 1 0 10
32 ระหานวิทยา 7 3 1 0 11
33 นครไตรตรึงษ์ 6 2 0 0 8
34 โค้งไผ่วิทยา 5 5 1 0 11
35 บ่อแก้ววิทยา 2 0 0 0 2
36 ดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0 0 0
รวม 646 129 25 9 809