หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 56 227 86
2 003 โรงเรียนขาณุวิทยา 34 69 51
3 004 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 17 53 16
4 058 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 37 83 51
5 067 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 33 77 55
6 007 โรงเรียนคลองลานวิทยา 40 112 74
7 013 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 38 81 52
8 014 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 31 55 44
9 016 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 10 17 12
10 043 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 25 63 45
11 056 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 5 12 9
12 019 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 22 50 36
13 068 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 28 62 43
14 049 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 45 101 73
15 050 โรงเรียนพิไกรวิทยา 26 78 44
16 053 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 43 81 59
17 070 โรงเรียนระหานวิทยา 13 70 31
18 054 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 36 88 62
19 028 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 23 80 30
20 029 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 48 112 72
21 031 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 21 36 29
22 060 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 10 21 18
23 032 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 12 66 19
24 033 โรงเรียนวัชรวิทยา 51 146 77
25 034 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 21 42 29
26 035 โรงเรียนสักงามวิทยา 16 22 20
27 036 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 29 57 46
28 042 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 16 55 25
29 051 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 16 54 33
30 002 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 18 32 24
31 062 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 12 41 20
32 055 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 14 68 26
33 011 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 1 2 2
34 012 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 0 0
35 074 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 19 34 27
36 023 โรงเรียนเพชระศึกษา 0 0 0
37 076 โรงเรียนชากังราววิทยา 18 46 28
38 075 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 21 81 30
รวม 905 2374 1398
3772

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]