หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 56 42 91.3% 2 4.35% 1 2.17% 1 2.17% 46
2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 45 38 95% 2 5% 0 0% 0 0% 40
3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 48 35 81.4% 6 13.95% 2 4.65% 0 0% 43
4 โรงเรียนวัชรวิทยา 51 33 80.49% 7 17.07% 1 2.44% 0 0% 41
5 โรงเรียนคลองลานวิทยา 40 29 82.86% 5 14.29% 1 2.86% 0 0% 35
6 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 43 29 78.38% 4 10.81% 3 8.11% 1 2.7% 37
7 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 36 28 77.78% 7 19.44% 1 2.78% 0 0% 36
8 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 37 27 81.82% 5 15.15% 0 0% 1 3.03% 33
9 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 38 26 76.47% 7 20.59% 1 2.94% 0 0% 34
10 โรงเรียนพิไกรวิทยา 26 24 96% 1 4% 0 0% 0 0% 25
11 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 33 22 68.75% 9 28.13% 1 3.13% 0 0% 32
12 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 28 22 88% 1 4% 2 8% 0 0% 25
13 โรงเรียนขาณุวิทยา 34 21 77.78% 5 18.52% 0 0% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 23 18 81.82% 3 13.64% 1 4.55% 0 0% 22
15 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 29 16 57.14% 7 25% 3 10.71% 2 7.14% 28
16 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 31 16 72.73% 4 18.18% 2 9.09% 0 0% 22
17 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 16 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
19 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 22 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
20 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 21 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
21 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 25 14 60.87% 7 30.43% 1 4.35% 1 4.35% 23
22 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 21 14 70% 6 30% 0 0% 0 0% 20
23 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 21 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
24 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 19 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
25 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 18 14 82.35% 2 11.76% 0 0% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนสักงามวิทยา 16 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
27 โรงเรียนชากังราววิทยา 18 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
28 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
29 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 16 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
31 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนระหานวิทยา 13 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
33 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 12 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
36 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]