เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
26 ก.ย. 2558
27 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
LINE ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ...North65 PLK
เพื่อการติดต่อ แลกเปลี่ยน สอบถามเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน
                                      
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 14:26 น.
ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการจัดการแข่งขันฯ สพม.
1. นายยุทธนา อยู่ป้อม รร.พิษณุโลกพิทยาคม โทร. 08-4990-9568
2. ว่าที่ร.ต.ประสบโชค โพธิ์ทอง รร.วังทองพิทยาคม โทร. 08-1888-8161
3. นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม รร.นครไทย โทร. 09-1152-9296
4. นายชัยดำรงค์ เสือหัน รร.อุตรดิตถ์ดรุณี โทร. -
5.นายวสันต์ บุญประกอบ รร.น้ำปาดชนูปถัมภ์ โทร. 08-7186-1903

 
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13:50 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสพม. สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.north65.sillapa.net/sm-center/
ผลการจัดลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สังกัดสพม.
     สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 1  ลำดับที่ 12
     สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 2  ลำดับที่ 33
     สพม.เขต 41 พิจิตร 1          ลำดับที่ 40
     สพม.เขต 41 พิจิตร 2          ลำดับที่ 22
     (21 กันยายน 2558 19.14 น.)

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

smileyข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรม สพม.41smiley

โรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค

สพฐ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าแข่งขันระดับภาคโดยกำหนดว่า "ในกรณีที่มีทีมชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลำดับที่ตามลำดับข้อของการให้คะแนน เช่น มีทีมที่ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก"  ดังนั้น แต่ละเขตพื้นที่จึงมีทีมลำดับที่ 1 เป็นตัวแทนเพียง 1 ทีมเท่านั้น (23 กันยายน 2558 

      ด่วน.!!!...ให้โรงเรียนที่มีครูได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันตามคำสั่งสพม.41 ที่ 320/2558 ลงวันที่  22 กันยายน 2558 บันทึกข้อมูลกรรมการแต่ละกิจกรรมในโปรแกรมลงทะเบียนฯ เลือกรายการ "สมัครกรรมการตัดสิน" โดยกรอกข้อมูลเฉพาะที่มีเครื่องหมาย * เท่านั้น (23 กันยายน 2558 06.21 น.)

      ►เนื่องจากสพม.41 ได้พิมพ์เอกสารประกอบการประกวดแข่งขันแล้ว หากมีการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่มรายชื่อ นักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ ให้ใช้เอกสารการเปลี่ยนตัวฯ(DOC.5) ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน ดาวน์โหลด DOC.5 ได้ที่ http://north65.sillapa.net/downloads/DOC5.pdf (22 กันยายน 2558 15.37 น.)

      ►ด่วน...เปิดระบบสมัครกรรมการตัดสินแล้ว ผู้ที่มีความประสงค์เป็นกรรมการตัดสินให้กรอกข้อมูล-รายละเอียดโดยเข้าระบบโรงเรียน เลือกรายการ"สมัครกรรมการตัดสิน" สพม.41 จะปิดระบบรับสมัครฯวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น. (18 กันยายน 2558 14.57 น.)

      โรงเรียนใดที่ลงทะเบียนไม่ได้ ขอความกรุณาใช้ username และ password ใน e-office เก่า ที่ส่งให้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2558 หรือ ติดต่อ              กุลสุพัชร ปรึกษา  โทร.087-173-7798 /บูรพา พรหมเจียม โทร.085-050-7201 (15 กันยายน 2558  11.50 น.)

     จังหวัดพิษณุโลกเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จากวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก (15 กันยายน 2558 12.24 น.)

 
 

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 26 - 27 กันยายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขันฯ
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่เสร็จสิ้นการแข่งขันฯ เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

 
 

โรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค

สพฐ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าแข่งขันระดับภาคโดยกำหนดว่า "ในกรณีที่มีทีมชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 ทีม ให้พิจารณาลำดับที่ตามลำดับข้อของการให้คะแนน เช่น มีทีมที่ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ทีมใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากันให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก"  ดังนั้น แต่ละเขตพื้นที่จึงมีทีมลำดับที่ 1 เป็นตัวแทนเพียง 1 ทีมเท่านั้น (23 กันยายน 2558 

 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 38
จำนวนทีม 905
จำนวนนักเรียน 2,374
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,398
จำนวนกรรมการ 442
ครู+นักเรียน 3,772
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,214
ประกาศผลแล้ว 108/135 (80.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 28
เมื่อวาน 48
สัปดาห์นี้ 229
สัปดาห์ที่แล้ว 409
เดือนนี้ 1,085
เดือนที่แล้ว 1,923
ปีนี้ 8,346
ทั้งหมด 147,826