รูปภาพศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนเทิงวิทยาคม..
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:13 น.