แจ้งสถานที่ลงทะเบียน นักเรียนเรียนร่วม ทุกรายการ
บริเวณลานโพธิ์ หน้าอาคาร 5 ร่มโพธ์
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 21:46 น.