สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พานพิทยาคม 34 17 7 58 58 10 5 0 73
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 26 18 13 57 60 7 1 0 68
3 เทิงวิทยาคม 23 17 8 48 46 7 1 2 54
4 สามัคคีวิทยาคม 20 19 13 52 45 17 2 0 64
5 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 20 18 9 47 49 2 2 1 53
6 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 20 16 9 45 48 11 4 0 63
7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 11 9 8 28 32 11 4 0 47
8 ลูกรักเชียงของ 11 7 6 24 19 9 11 3 39
9 สันติคีรีวิทยาคม 11 5 6 22 26 6 0 1 32
10 นครวิทยาคม 10 11 10 31 29 8 3 0 40
11 ปล้องวิทยาคม 10 6 5 21 28 9 7 2 44
12 บ้านแซววิทยาคม 10 1 4 15 22 9 6 2 37
13 แม่ลาววิทยาคม 9 19 8 36 32 17 8 2 57
14 เวียงแก่นวิทยาคม 9 11 4 24 32 12 9 2 53
15 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 9 8 4 21 19 5 2 0 26
16 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 9 6 6 21 26 8 6 1 40
17 เชียงของวิทยาคม 9 3 9 21 26 6 5 0 37
18 สหศาสตร์ศึกษา 9 1 0 10 20 5 3 1 28
19 แม่เจดีย์วิทยาคม 8 5 4 17 16 12 6 2 34
20 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 7 2 6 15 20 9 3 1 32
21 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 7 1 1 9 10 8 6 1 24
22 ราชประชานุเคราะห์ 15 6 10 9 25 26 3 4 2 33
23 พญาเม็งราย 6 6 4 16 21 10 9 2 40
24 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 6 5 4 15 18 5 6 2 29
25 แม่สรวยวิทยาคม 6 3 2 11 10 6 10 1 26
26 บ้านเทอดไทย 6 2 6 14 16 11 2 0 29
27 วาวีวิทยาคม 5 6 7 18 22 8 2 0 32
28 เทศบาล 6 5 4 2 11 12 5 1 2 18
29 ดอนชัยวิทยาคม 5 2 2 9 15 12 8 0 35
30 แม่จันวิทยาคม 4 12 7 23 26 10 12 3 48
31 เชียงแสนวิทยาคม 4 10 7 21 30 7 5 2 42
32 ป่าแดดวิทยาคม 4 9 7 20 20 15 13 0 48
33 หัวยสักวิทยาคม 4 9 2 15 25 7 5 2 37
34 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 7 9 20 20 17 12 1 49
35 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 4 6 5 15 20 10 14 4 44
36 ขุนตาลวิทยาคม 4 0 8 12 18 10 4 0 32
37 ไม้ยาวิทยาคม 3 5 4 12 12 9 7 2 28
38 บ้านห้วยไร่สามัคคี 3 4 4 11 13 4 2 0 19
39 นุชนาถอนุสรณ์ 3 3 7 13 12 5 6 4 23
40 จันจว้าวิทยาคม 3 3 2 8 9 10 4 2 23
41 ดอยงามวิทยาคม 3 2 3 8 8 3 1 0 12
42 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 3 0 1 4 6 1 0 0 7
43 พานพิเศษพิทยา 2 5 5 12 9 8 7 1 24
44 เด็กดีพิทยาคม 2 5 4 11 17 5 2 1 24
45 บ้านห้วยผึ้ง 2 4 1 7 8 8 3 0 19
46 บุญเรืองวิทยาคม 2 3 4 9 11 9 2 1 22
47 ศิริมาตย์เทวี 2 3 1 6 7 5 1 1 13
48 โสภณจริยธรรมวิทยา 2 2 3 7 3 6 6 0 15
49 ยางฮอมวิทยาคม 1 3 2 6 11 8 12 1 31
50 พรพิกุลพิทยา 1 2 2 5 5 5 4 1 14
51 ดรุณราษฎร์วิทยา 1 2 0 3 5 2 2 2 9
52 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 1 2 4 5 4 4 0 13
53 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 1 2 4 4 3 1 0 8
54 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 1 1 1 3 4 3 1 0 8
55 วัฒนศึกษา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
56 ความหวังเวียงป่าเป้า 1 1 0 2 1 2 2 0 5
57 แม่อ้อวิทยาคม 1 0 2 3 3 5 2 0 10
58 สามัคคีวิทยาคม 2 0 4 4 8 10 15 9 2 34
59 เชียงรายวิทยาคม 0 3 8 11 18 10 14 4 42
60 สันติวิทยา 0 3 6 9 18 10 12 6 40
61 เวียงชัยวิทยาคม 0 2 2 4 3 6 2 1 11
62 วัดอำมาตย์วิทยา 0 2 1 3 3 2 4 1 9
63 วัดแม่คำวิทยา 0 1 3 4 2 5 4 1 11
64 กฤษณาทวีวิทย์ 0 1 1 2 4 5 5 1 14
65 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 0 1 0 1 1 1 2 0 4
66 พุทธิวงศ์วิทยา 0 0 4 4 2 4 7 1 13
67 เวียงชัยพิทยา 0 0 1 1 1 3 1 1 5
รวม 394 359 301 1,054 1,181 490 330 76 2,001