สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พานพิทยาคม 34 18 9 61 60 11 5 0 76
2 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 28 20 10 58 61 12 4 0 77
3 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 26 18 13 57 60 7 1 0 68
4 เทิงวิทยาคม 23 17 8 48 46 7 1 2 54
5 สามัคคีวิทยาคม 20 19 13 52 45 17 2 0 64
6 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 20 18 9 47 49 2 2 1 53
7 แม่ลาววิทยาคม 12 19 8 39 35 17 8 2 60
8 เชียงของวิทยาคม 12 3 9 24 29 7 5 0 41
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 11 9 8 28 32 11 4 0 47
10 ลูกรักเชียงของ 11 7 6 24 19 9 11 3 39
11 ปล้องวิทยาคม 11 6 5 22 29 9 7 2 45
12 สันติคีรีวิทยาคม 11 5 6 22 26 6 0 1 32
13 เวียงแก่นวิทยาคม 10 13 4 27 34 14 9 2 57
14 นครวิทยาคม 10 11 10 31 29 8 3 0 40
15 บ้านแซววิทยาคม 10 1 4 15 22 9 6 2 37
16 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 9 8 4 21 19 5 2 0 26
17 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 9 6 8 23 28 8 6 1 42
18 สหศาสตร์ศึกษา 9 1 0 10 20 5 3 1 28
19 พญาเม็งราย 8 8 5 21 27 10 9 2 46
20 แม่เจดีย์วิทยาคม 8 5 4 17 16 12 6 2 34
21 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 8 1 1 10 11 8 6 1 25
22 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 7 2 6 15 20 9 3 1 32
23 บ้านเทอดไทย 7 2 6 15 17 11 2 0 30
24 หัวยสักวิทยาคม 6 11 2 19 28 8 5 2 41
25 ราชประชานุเคราะห์ 15 6 10 9 25 26 3 4 2 33
26 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 6 5 4 15 18 5 6 2 29
27 แม่สรวยวิทยาคม 6 3 2 11 10 6 10 1 26
28 วาวีวิทยาคม 5 6 7 18 22 8 2 0 32
29 เทศบาล 6 5 4 2 11 12 5 1 2 18
30 ดอนชัยวิทยาคม 5 2 2 9 16 12 8 0 36
31 ขุนตาลวิทยาคม 5 1 9 15 21 11 4 0 36
32 แม่จันวิทยาคม 4 12 7 23 26 10 12 3 48
33 เชียงแสนวิทยาคม 4 10 7 21 30 7 5 2 42
34 ป่าแดดวิทยาคม 4 9 7 20 20 15 13 0 48
35 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 7 9 20 20 17 12 1 49
36 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 4 6 5 15 20 10 14 4 44
37 ไม้ยาวิทยาคม 4 5 4 13 13 10 7 2 30
38 พานพิเศษพิทยา 3 7 5 15 11 9 7 1 27
39 สามัคคีวิทยาคม 2 3 7 4 14 15 17 9 2 41
40 บ้านห้วยไร่สามัคคี 3 4 4 11 13 4 2 0 19
41 นุชนาถอนุสรณ์ 3 3 7 13 12 5 6 4 23
42 จันจว้าวิทยาคม 3 3 2 8 9 10 4 2 23
43 ดอยงามวิทยาคม 3 2 3 8 8 3 1 0 12
44 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 3 1 1 5 6 5 1 0 12
45 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 3 0 1 4 6 1 0 0 7
46 เด็กดีพิทยาคม 2 5 4 11 17 5 2 1 24
47 บ้านห้วยผึ้ง 2 4 1 7 8 8 3 0 19
48 บุญเรืองวิทยาคม 2 3 4 9 11 9 2 1 22
49 ยางฮอมวิทยาคม 2 3 2 7 12 8 12 1 32
50 ศิริมาตย์เทวี 2 3 1 6 7 5 1 1 13
51 โสภณจริยธรรมวิทยา 2 2 3 7 3 6 6 0 15
52 พรพิกุลพิทยา 1 2 2 5 5 5 4 1 14
53 ดรุณราษฎร์วิทยา 1 2 0 3 5 2 2 2 9
54 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 1 2 4 5 4 4 0 13
55 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 1 2 4 4 3 1 0 8
56 วัฒนศึกษา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
57 ความหวังเวียงป่าเป้า 1 1 0 2 1 2 2 0 5
58 แม่อ้อวิทยาคม 1 0 2 3 3 5 2 0 10
59 เชียงรายวิทยาคม 0 3 8 11 18 10 14 4 42
60 สันติวิทยา 0 3 6 9 18 10 12 6 40
61 เวียงชัยวิทยาคม 0 3 3 6 5 6 2 1 13
62 วัดอำมาตย์วิทยา 0 2 1 3 3 2 4 1 9
63 วัดแม่คำวิทยา 0 1 3 4 2 5 4 1 11
64 กฤษณาทวีวิทย์ 0 1 1 2 4 5 5 1 14
65 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 0 1 0 1 1 1 2 0 4
66 พุทธิวงศ์วิทยา 0 0 4 4 2 4 7 1 13
67 เวียงชัยพิทยา 0 0 1 1 1 3 1 1 5
รวม 425 377 309 1,111 1,235 503 330 76 2,068