สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 60 7 1 0 68
2 พานพิทยาคม 58 10 5 0 73
3 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 49 2 2 1 53
4 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 48 11 4 0 63
5 เทิงวิทยาคม 46 7 1 2 54
6 สามัคคีวิทยาคม 45 17 2 0 64
7 แม่ลาววิทยาคม 32 17 8 2 57
8 เวียงแก่นวิทยาคม 32 12 9 2 53
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 32 11 4 0 47
10 เชียงแสนวิทยาคม 30 7 5 2 42
11 นครวิทยาคม 29 8 3 0 40
12 ปล้องวิทยาคม 28 9 7 2 44
13 แม่จันวิทยาคม 26 10 12 3 48
14 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 26 8 6 1 40
15 เชียงของวิทยาคม 26 6 5 0 37
16 สันติคีรีวิทยาคม 26 6 0 1 32
17 ราชประชานุเคราะห์ 15 26 3 4 2 33
18 หัวยสักวิทยาคม 25 7 5 2 37
19 บ้านแซววิทยาคม 22 9 6 2 37
20 วาวีวิทยาคม 22 8 2 0 32
21 พญาเม็งราย 21 10 9 2 40
22 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20 17 12 1 49
23 ป่าแดดวิทยาคม 20 15 13 0 48
24 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 20 10 14 4 44
25 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 20 9 3 1 32
26 สหศาสตร์ศึกษา 20 5 3 1 28
27 ลูกรักเชียงของ 19 9 11 3 39
28 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 19 5 2 0 26
29 เชียงรายวิทยาคม 18 10 14 4 42
30 สันติวิทยา 18 10 12 6 40
31 ขุนตาลวิทยาคม 18 10 4 0 32
32 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 18 5 6 2 29
33 เด็กดีพิทยาคม 17 5 2 1 24
34 แม่เจดีย์วิทยาคม 16 12 6 2 34
35 บ้านเทอดไทย 16 11 2 0 29
36 ดอนชัยวิทยาคม 15 12 8 0 35
37 บ้านห้วยไร่สามัคคี 13 4 2 0 19
38 ไม้ยาวิทยาคม 12 9 7 2 28
39 นุชนาถอนุสรณ์ 12 5 6 4 23
40 เทศบาล 6 12 5 1 2 18
41 บุญเรืองวิทยาคม 11 9 2 1 22
42 ยางฮอมวิทยาคม 11 8 12 1 31
43 สามัคคีวิทยาคม 2 10 15 9 2 34
44 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 10 8 6 1 24
45 แม่สรวยวิทยาคม 10 6 10 1 26
46 จันจว้าวิทยาคม 9 10 4 2 23
47 พานพิเศษพิทยา 9 8 7 1 24
48 บ้านห้วยผึ้ง 8 8 3 0 19
49 ดอยงามวิทยาคม 8 3 1 0 12
50 ศิริมาตย์เทวี 7 5 1 1 13
51 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 6 1 0 0 7
52 พรพิกุลพิทยา 5 5 4 1 14
53 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 5 4 4 0 13
54 ดรุณราษฎร์วิทยา 5 2 2 2 9
55 กฤษณาทวีวิทย์ 4 5 5 1 14
56 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 4 3 1 0 8
57 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 4 3 1 0 8
58 วัฒนศึกษา 4 0 0 0 4
59 โสภณจริยธรรมวิทยา 3 6 6 0 15
60 เวียงชัยวิทยาคม 3 6 2 1 11
61 แม่อ้อวิทยาคม 3 5 2 0 10
62 วัดอำมาตย์วิทยา 3 2 4 1 9
63 วัดแม่คำวิทยา 2 5 4 1 11
64 พุทธิวงศ์วิทยา 2 4 7 1 13
65 เวียงชัยพิทยา 1 3 1 1 5
66 ความหวังเวียงป่าเป้า 1 2 2 0 5
67 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 1 2 0 4
รวม 1,181 490 330 76 2,077