หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 16 28 24
2 002 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 39 82 52
3 003 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 13 32 19
4 004 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 5 11 6
5 005 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 26 50 34
6 006 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 49 114 69
7 011 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 11 22 18
8 012 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 46 73 54
9 013 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 18 49 28
10 014 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 12 20 14
11 015 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 33 87 51
12 016 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 72 156 106
13 021 โรงเรียนนครวิทยาคม 40 124 70
14 022 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 28 51 28
15 028 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 0 0 0
16 029 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 0 0 0
17 030 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 23 58 42
18 024 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 31 104 47
19 026 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 23 44 31
20 027 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 22 57 34
21 025 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 32 104 44
22 023 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 44 76 62
23 031 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 48 105 71
24 032 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 51 90 56
25 033 โรงเรียนพญาเม็งราย 52 94 64
26 034 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 15 46 29
27 035 โรงเรียนพานพิทยาคม 80 174 106
28 036 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 32 61 42
29 047 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 37 61 49
30 048 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 35 65 50
31 051 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 0 0 0
32 050 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 50 172 66
33 052 โรงเรียนวัฒนศึกษา 4 7 6
34 053 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 10 19 17
35 056 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 12 19 12
36 055 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 9 18 10
37 054 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา 13 30 21
38 057 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 35 70 54
39 063 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 14 19 19
40 064 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 33 93 51
41 065 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 30 126 62
42 066 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 37 131 60
43 067 โรงเรียนสันติวิทยา 50 101 52
44 068 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 81 302 122
45 069 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 51 79 68
46 072 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 54 149 86
47 071 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 51 156 81
48 073 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0 0 0
49 074 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 0 0 0
50 008 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 42 101 61
51 009 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 49 91 60
52 010 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 48 171 61
53 017 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 26 47 39
54 018 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 52 118 64
55 019 โรงเรียนเทศบาล 6 34 74 51
56 020 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 64 175 102
57 038 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 81 156 103
58 049 โรงเรียนเรืองปัญญา 0 0 0
59 059 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 6 10 7
60 060 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 15 31 19
61 062 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 35 93 56
62 061 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 5 8 4
63 058 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 61 255 113
64 039 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 51 105 64
65 041 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 46 100 69
66 042 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 69 159 115
67 043 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 34 79 37
68 044 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 56 182 104
69 045 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 12 26 20
70 040 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 40 98 57
71 070 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 16 25 19
72 046 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 40 68 50
73 007 โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา 0 0 0
74 037 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 15 24 20
รวม 2364 5725 3382
9107

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายโยธิน ศิริเอ้ย นายศรัญญู ปัญญา โทร 053795787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]