หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 81 61 79.22% 12 15.58% 4 5.19% 0 0% 77
2 โรงเรียนพานพิทยาคม 80 60 78.95% 11 14.47% 5 6.58% 0 0% 76
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 72 60 88.24% 7 10.29% 1 1.47% 0 0% 68
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 56 49 90.74% 2 3.7% 2 3.7% 1 1.85% 54
5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 64 46 82.14% 7 12.5% 1 1.79% 2 3.57% 56
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 81 45 70.31% 17 26.56% 2 3.13% 0 0% 64
7 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 69 35 56.45% 17 27.42% 8 12.9% 2 3.23% 62
8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 61 34 57.63% 14 23.73% 9 15.25% 2 3.39% 59
9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 49 32 68.09% 11 23.4% 4 8.51% 0 0% 47
10 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 48 30 68.18% 7 15.91% 5 11.36% 2 4.55% 44
11 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 48 29 61.7% 9 19.15% 7 14.89% 2 4.26% 47
12 โรงเรียนนครวิทยาคม 40 29 72.5% 8 20% 3 7.5% 0 0% 40
13 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 42 29 70.73% 7 17.07% 5 12.2% 0 0% 41
14 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 46 28 65.12% 8 18.6% 6 13.95% 1 2.33% 43
15 โรงเรียนหัวยสักวิทยาคม 54 28 65.12% 8 18.6% 5 11.63% 2 4.65% 43
16 โรงเรียนพญาเม็งราย 52 27 56.25% 10 20.83% 9 18.75% 2 4.17% 48
17 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 51 26 50.98% 10 19.61% 12 23.53% 3 5.88% 51
18 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 37 26 78.79% 6 18.18% 0 0% 1 3.03% 33
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 35 26 74.29% 3 8.57% 4 11.43% 2 5.71% 35
20 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 44 22 56.41% 9 23.08% 6 15.38% 2 5.13% 39
21 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 35 22 68.75% 8 25% 2 6.25% 0 0% 32
22 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 39 21 58.33% 11 30.56% 4 11.11% 0 0% 36
23 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 51 20 40% 17 34% 12 24% 1 2% 50
24 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 51 20 41.67% 15 31.25% 13 27.08% 0 0% 48
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 52 20 41.67% 10 20.83% 14 29.17% 4 8.33% 48
26 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 33 20 60.61% 9 27.27% 3 9.09% 1 3.03% 33
27 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 30 20 68.97% 5 17.24% 3 10.34% 1 3.45% 29
28 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 50 19 45.24% 9 21.43% 11 26.19% 3 7.14% 42
29 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 31 19 73.08% 5 19.23% 2 7.69% 0 0% 26
30 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 49 18 39.13% 10 21.74% 14 30.43% 4 8.7% 46
31 โรงเรียนสันติวิทยา 50 18 39.13% 10 21.74% 12 26.09% 6 13.04% 46
32 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 35 18 58.06% 5 16.13% 6 19.35% 2 6.45% 31
33 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 32 17 56.67% 11 36.67% 2 6.67% 0 0% 30
34 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 26 17 68% 5 20% 2 8% 1 4% 25
35 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 46 16 44.44% 12 33.33% 8 22.22% 0 0% 36
36 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 40 16 44.44% 12 33.33% 6 16.67% 2 5.56% 36
37 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 51 15 34.88% 17 39.53% 9 20.93% 2 4.65% 43
38 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 40 13 40.63% 10 31.25% 7 21.88% 2 6.25% 32
39 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 22 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
40 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 37 12 36.36% 8 24.24% 12 36.36% 1 3.03% 33
41 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 28 12 44.44% 5 18.52% 6 22.22% 4 14.81% 27
42 โรงเรียนเทศบาล 6 34 12 60% 5 25% 1 5% 2 10% 20
43 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 32 11 39.29% 9 32.14% 7 25% 1 3.57% 28
44 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 23 11 47.83% 9 39.13% 2 8.7% 1 4.35% 23
45 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 33 11 42.31% 8 30.77% 6 23.08% 1 3.85% 26
46 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 34 10 37.04% 6 22.22% 10 37.04% 1 3.7% 27
47 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 26 9 36% 10 40% 4 16% 2 8% 25
48 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 23 8 42.11% 8 42.11% 3 15.79% 0 0% 19
49 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
50 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
51 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 18 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
52 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 10 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 15 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 15 5 33.33% 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
55 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 13 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 13
56 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 16 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 15
58 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
59 โรงเรียนวัฒนศึกษา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 16 3 20% 6 40% 6 40% 0 0% 15
61 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 12 3 30% 5 50% 2 20% 0 0% 10
62 โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา 12 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
63 โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา 13 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
64 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 15 2 14.29% 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 14
65 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
67 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายโยธิน ศิริเอ้ย นายศรัญญู ปัญญา โทร 053795787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]