หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 328 11 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
09.00-16.00 กลุ่มย่อยที่ 1,2 แข่งวันที่ 11 พศจิกายน 2558 กลุ่มย่อยที่ 3,4 แข่งวันที่ 12 พศจิกายน 2558
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 311 11 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
09.00-16.00 กลุ่มย่อยที่ 1,2 แข่งวันที่ 11 พศจิกายน 2558 กลุ่มย่อยที่ 3,4 แข่งวันที่ 12 พศจิกายน 2558
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 321 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 321 12 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายโยธิน ศิริเอ้ย นายศรัญญู ปัญญา โทร 053795787
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]