เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
  การแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทน ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 24 -30 พฤศจิกายน 2558 โดยให้กรอกข้อมูลตามแบบแล้วให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน 
ดาวน์โหลดเอกสาร   สพป. / สพม.  ,  คู่มือแนวปฏิบัติ
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว
          1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
          2. การแข่งขันประเภททีม  เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                   - ทีม 2 - 3 คน            เปลี่ยนตัวได้                         1  คน
                   - ทีม 4 - 6 คน            เปลี่ยนตัวได้                         2  คน
                   - ทีม 7 - 10 คน          เปลี่ยนตัวได้                         3  คน
                   - ทีม 11 - 20 คน         เปลี่ยนตัวได้                        4  คน
                   - ทีม 20 คน ขึ้นไป        เปลี่ยนตัวได้                       5  คน
 
   
   
   
   
  ผลงานนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 65
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
ชนะเลิศ กลุ่มย่อยที่ 1   กลุ่มย่อยที่ 2    กลุ่มย่อยที่ 3   กลุ่มย่อยที่ 4

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
ชนะเลิศ กลุ่มย่อยที่ 1   กลุ่มย่อยที่ 2    กลุ่มย่อยที่ 3   กลุ่มย่อยที่ 4

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
ชนะเลิศ กลุ่มย่อยที่ 1   กลุ่มย่อยที่ 2    กลุ่มย่อยที่ 3   กลุ่มย่อยที่ 4

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 CLICK HERE

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 CLICK HERE


การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 CLICK HERE
 
 
   
   
 
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 

=> เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่
     วันที่ 1 ต.ค. ถึง 20 ต.ค. 2558 เท่านั้น    
=> วันที่ 21 - 31 ต.ค. 2558 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล   
=> วันที่ 29 - 30 ต.ค. 2558 รับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน รอบ 2
=> 
วันที่ 3-4 พ.ย. 2558   ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล รอบ 2  
=> วันที่ 5 พ.ย. 2558   ปิดระบบ เพื่อตรวจสอบ    
=> วันที่ 6  พ.ย. 2558   เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

 
 

=> กิจกรรมเรียนทัศนศิลป์ : กำหนดชื่อเรื่องในการแข่งขัน 
=> กิจกรรมเรียนร่วม : เกณฑ์เพิ่มเติม กิจกรรมเรียนร่วม จากข้อตกลงในที่ประชุมกรรมการ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 
=> กิจกรรมคอมพิวเตอร์ : การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 , ม.4-6  การแข่งขันโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-3 , ม.4-6

=> กิจกรรมคอมพิวเตอร์ : 580820-เกณฑ์โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

=> กิจกรรมสังคมศึกษา: วีดิโอประกอบการแข่งขันทักษะ มรรยาทไทย ม.ต้น ม.ปลาย 

=> กิจกรรมคอมพิวเตอร์ : หัวข้อในการจับสลากการแข่งขักทักษะ คอมพิวเตอร์

=> กิจกรรมคอมพิวเตอร์ : ประกาศ เรื่อง การเตรียมวัสดุอุปกรณ์/ข้อมูล ในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

=> กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก เรียนร่วม –ภาษาไทย  

=> กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

=> กิจกรรมหุ่นยนต์ : หุ่นยนต์สพฐ. 

=> กิจกรรมวิทยาศาสตร์ : เครื่องบินพลังยางทั้ง 2 ประเภท 

=> กิจกรรมคอมพิวเตอร์ : การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม. 1-ม. 3 

 
   
   
 

รายชื่อผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย (โรงเรียนเทิงวิทยาคม)

ชื่อเว็บไซต์www.north65.sillapa.net/sm-cri36/

 

ชื่อผู้รับผิดชอบเว็บไซต์

1.นายโยธิน  ศิริเอ้ย           Tel. 089-8358225

2.นายศรัญญู  ปัญญา       Tel. 081-7465811

 

ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระฯ ผู้ประสานงาน เบอร์โทรติดต่อ
กลุ่มวิทยาศาสตร์ ครูภัทรีบูรณ์  มุ่งงาม 081-6039428
กลุ่มสังคมศึกษา ครูเย็นจิต  ตะนัยศรี 087-1805911
กลุ่มสังคมศึกษา ครูพิชยา  วีระพงษ์ 087-0640390
กลุ่มศิลปะ (นาฏศิลป์) ครูวรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์  081-7655661
     (นาฏศิลป์) ครูสุรชัย    คำสุ 084-0420089
    (ทัศนศิลป์) ครูกฤตาคม  เปรมกิติ  081-7656389
    (ดนตรี) ครูสุริยา เสนาดี 093-0469975
กลุ่มการงานฯเทคโนโลยี ครูเกษม  วีระพงษ์ 086-1840317
    (เกษตร) ครูนิรันดร์  วงศ์วุฒิ 081-0294775
    (คหกรรม) ครูอรุณีย์  อึ้งตระกูล 089-5535619
    (คหกรรม) ครูแสงเทียน  โกศัย 086-1809884
   (คอมพิวเตอร์) ครูวิไลลักษณ์  กรงจักร 081-8824568
พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด) ครูรัตนาภรณ์ ใจมา 089-9568406
   (รักการอ่าน) ครูปราณี  รัตนัง 094-6405603

ติดต่อสำนักงานวิชาการ โทร 053-795787 http://www.thoengwit.ac.th

 

 

 
รูปภาพศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนเทิงวิทยาคม..
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:13 น.
แจ้งเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันทักษะ
แจ้งเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันทักษะ ศิลปะ-ดนตรี เรียนร่วม
<= การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 จากห้องโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนเป็น ห้องเกษตร 
<= การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 จากห้องโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนเป็น ห้องเกษตร 
<= การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 จากห้องโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนเป็น ห้องเกษตร 
<= การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 จากห้องโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนเป็น ห้องเกษตร 
<= การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางออทิสติก ม.1-ม.3 จากห้องโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนเป็น ห้องเกษตร 
<= การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 จากห้องโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนเป็น ห้องเกษตร 
<= การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 จากห้องโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนเป็น ห้องเกษตร 
<= การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 จากห้องโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนเป็น ห้องเกษตร 
<= การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 จากห้องโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนเป็น ห้องเกษตร 
<= การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางออทิสติก ม.4-ม.6 จากห้องโสตทัศนศึกษา เปลี่ยนเป็น ห้องเกษตร 
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 21:57 น.
แจ้งสถานที่ลงทะเบียน นักเรียนเรียนร่วม ทุกรายการ
บริเวณลานโพธิ์ หน้าอาคาร 5 ร่มโพธ์
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 21:46 น.
สถานที่แข่งขันทักษะ กิจกรรม : ทัศนศิลป์และเรียนร่วม-ศิลปะ อาคาร 1 อโศก
วันศุกร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:27 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 05 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:53 น.
แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 08:45 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

   

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 74
จำนวนทีม 2,364
จำนวนนักเรียน 5,725
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,382
จำนวนกรรมการ 1,018
ครู+นักเรียน 9,107
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,125
ประกาศผลแล้ว 132/132 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 51
เมื่อวาน 104
สัปดาห์นี้ 506
สัปดาห์ที่แล้ว 888
เดือนนี้ 2,395
เดือนที่แล้ว 4,185
ปีนี้ 20,246
ทั้งหมด 247,257