หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 3 5 5
2 005 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 0 0 0
3 001 โรงเรียนจอมทอง 53 153 88
4 007 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา 7 12 10
5 008 โรงเรียนแม่แจ่ม 53 150 90
6 003 โรงเรียนณัทชวิทย์ 0 0 0
7 011 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 0 0 0
8 012 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำงวิทย์ 0 0 0
9 002 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 0 0 0
10 006 โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา 17 38 28
11 010 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 5 11 7
12 009 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 49 108 77
รวม 187 477 305
782

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวิทยา ยาสาร อีเมล์ w_999w@hotmail.com โทร 089-8380123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]