หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจอมทอง 53 41 77.36% 7 13.21% 3 5.66% 2 3.77% 53
2 โรงเรียนแม่แจ่ม 53 41 77.36% 7 13.21% 2 3.77% 3 5.66% 53
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 49 36 73.47% 8 16.33% 2 4.08% 3 6.12% 49
4 โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา 17 5 29.41% 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 17
5 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
6 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
7 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวิทยา ยาสาร อีเมล์ w_999w@hotmail.com โทร 089-8380123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]