หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 2-3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคา 2 (อ่างกา) ชั้น 1 2 ต.ค. 2558 09.00-14.00 น.
-
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคา 2 (อ่างกา) ชั้น 1 2 ต.ค. 2558 09.00-14.00 น.
-
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมทอง อาคา 2 (อ่างกา) ชั้น 2
-
มีทีม 1 ทีม ไม่ต้องมาแข่งขัน
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมทอง อาคา 2 (อ่างกา) ชั้น 2
-
มีทีม 1 ทีม ไม่ต้องมาแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายวิทยา ยาสาร อีเมล์ w_999w@hotmail.com โทร 089-8380123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]