หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 24 57 38
2 001 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 33 146 59
3 005 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 43 100 66
4 006 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 49 103 71
5 002 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 25 49 36
6 004 โรงเรียนวัดบ้านขุน 0 0 0
รวม 174 455 270
725

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสงกรานต์ ธนันชัย โทร 089-5590542 E-Mail : songkran.t@hpk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]