หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 018 โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา 15 24 15
2 005 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 44 81 62
3 003 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 24 87 30
4 007 โรงเรียนวชิราลัย 23 98 33
5 008 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 35 94 51
6 009 โรงเรียนสันติสุข 20 51 37
7 010 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 45 114 61
8 014 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 44 99 63
9 016 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 32 90 50
10 002 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 28 86 53
11 001 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 24 32 26
12 004 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 11 15 14
13 006 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 9 15 13
14 012 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 6 7 7
15 013 โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา 1 0 0
16 015 โรงเรียนสืบนทีธรรม 9 18 14
17 011 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา 3 8 6
18 017 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 10 22 16
รวม 383 941 551
1492

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
สำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มดอยสัพพัญญู
นายธีระศักดิ์ โพธินาม
b_tirasak@sarapee.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]