หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 45 35 79.55% 6 13.64% 2 4.55% 1 2.27% 44
2 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 44 31 73.81% 6 14.29% 4 9.52% 1 2.38% 42
3 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 44 25 58.14% 13 30.23% 3 6.98% 2 4.65% 43
4 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ 32 21 67.74% 5 16.13% 3 9.68% 2 6.45% 31
5 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 35 19 57.58% 11 33.33% 2 6.06% 1 3.03% 33
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 28 19 73.08% 4 15.38% 2 7.69% 1 3.85% 26
7 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 24 19 79.17% 4 16.67% 1 4.17% 0 0% 24
8 โรงเรียนสันติสุข 20 18 90% 2 10% 0 0% 0 0% 20
9 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 24 16 76.19% 3 14.29% 2 9.52% 0 0% 21
10 โรงเรียนวชิราลัย 23 13 59.09% 8 36.36% 1 4.55% 0 0% 22
11 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
12 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
13 โรงเรียนสืบนทีธรรม 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
14 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
15 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
16 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
17 โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา 15 0 0% 8 61.54% 1 7.69% 4 30.77% 13
18 โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
สำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มดอยสัพพัญญู
นายธีระศักดิ์ โพธินาม
b_tirasak@sarapee.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]